پادکست معرفی دانشکـده ادبیات و علوم انسانی منتشر شد

386مشاهدات

چهاردهمین پادکست معرفی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

در اپیزود چهارده با دانشکـده ادبیات و علوم انسانی آشنا خواهید شد.

در این اپیزود می‌شنـویـد:

 • تاریخچه دانشکده
 • گروه باستان‌شناسی  و گروه تاریخ
 • گروه علوم اجتماعی و گروه زبان‌شناسی
 • گروه زبان و ادبیات آلمانی
 • گروه زبان و ادبیات انگلیسی
 • گـروه زبـان و ادبیـات چینـی و شرق دور
 • گــروه زبــان و ادبیــات روســی و اسلاوی
 • گروه زبان و ادبیات عربی و گروه فلسفه
 • گروه زبان و ادبیات فرانسه
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معرفی فضا و امکانات
 • مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بـه غیرفارسـی زبانـان
 • معرفی مرکز پژوهشی جادۀ ابریشم
 • معرفی انجمن‌های علمی دانشجویی
 • تشکل‌های سیاسی ـ دانشجویی
 • معرفی مجلات علمی دانشکده
 • معرفی مدرسه علــوم انسانی پویــش

تهیه کننده: روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی

گوینده : تمنا راستین

این پادکست را در کانال کست باکس دانشگاه شهید بهشتی گوش کنید:

https://castbox.fm/vb/440222552

در صورت داشتن انتقاد و پیشنهاد با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید:

Podcastbeheshti@gmail.com

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: