انتصاب مدیر مسئول نشریه شناخت

8167 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری ، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 3 بهمن ماه 1401، دکتر اصغر واعظی، دانشیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی را به سمت مدیر مسئول نشریه شناخت  منصوب کرد.


   در این حکم آمده است: 

نظر به شایستگی و تجارب ارزنده جناب‎عالی و به موجب بند یک مادۀ پنج آئین‌نامۀ نشریات علمی دانشگاه و بنا به پیشنهاد مورخ 06/09/1401 معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه طی نامة شمارة 3183/600/د، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان مدیر مسئول نشریة شناخت منصوب مي¬شوید. توفیق روزافزون جناب‌عالی را از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نمایم.

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: