انتصاب مسئول بازطراحی دانشکده علوم و فناوری زیستی

2017 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری ، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ  25  اردیبهشت ماه 1402، دکتر عباس سعیدی، استاد دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی  را به مسئول بازطراحی دانشکده علوم و فناوری زیستی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

لذا نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی در حوزۀ زیست فناوری و فناوری‌های مرتبط، به موجب این حکم به عنوان مسئول بازطراحی دانشکده علوم و فناوری زیستی منصوب می‌شوید. 
انتظار دارد با تلاش مستمر در یک بازه زمانی معین برای تحقق اهداف ساختاری آن دانشکده کوشا باشید. امید است در آینده‌ای نزدیک شاهد تدوین شاخص‌های اثرگذاری دانشکده بر اولویت‌های کشور باشیم. توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم. 
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: