انتصاب مسئول پیگیری و راه اندازی دانشکده مهندسی انرژی

2142 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 23 اسفندماه 1401، دکتر مجید زندی را  به سمت  مسئول پیگیری و راه اندازی دانشکده مهندسی انرژی منصوب کرد.
   در این حکم آمده است: 

انتظار می‌رود، ضمن ارائه پیشنهاد لازم و برنامه توجیهی راه‌اندازی دانشکده مذکور، با جدیت و برنامه‌ریزی لازم جهت ایجاد ساختارهای ضروری آن مجموعه و استفاده از همه ظرفیت‌های دانشگاه در این زمینه، برای تحقق اهداف آن دانشکده از جمله ارتقای دانشگاه به دانشگاهی برتر در حوزه انرژی و توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در این زمینه با همکاری سایر معاونین و بخش‌های مختلف دانشگاه و همچنین وزارت نیرو، مراکز آموزش‌عالی و سازمان‌های مرتبط گام‌های مؤثری بردارید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: