سرپرست مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد

533 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 22 اسفند ماه  1402، دکتر محمد صافی ، دانشیار  دانشکدۀ مهندسی عمران، آب و محیط زیست را به سمت سرپرست مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت منصوب کرد.


در متن این حکم آمده است:


       نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/11/18 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه طی نامه شماره 4903/600/د، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب می شوید تا زیر نظر معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه، علاوه بر انجام وظایف محولۀ مربوط به آن مدیریت مطابق سازمان تفصیلی دانشگاه، نسبت به اجرای موارد زیر اهتمام ویژه ورزید:
1- زمینه سازی برای گسترش همکاری های دانشگاه با صنایع و نهادهای دولتی و غیردولتی؛
2- افزایش درآمد دانشگاه از طرح های برون‌سازمانی؛
3- معرفی قابلیت ها و توانمندی های دانشگاه در اجرای طرح های کاربردی به جامعه و صنعت؛
4- ارتقای روحیه مشارکت پذیری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه جهت به کار گیری بیشتر همکاران دانشگاهی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همچنین دانش‌آموختگان دانشگاه شهید بهشتی در طرح‌های برون سازمانی.
      انتظار می رود، ضمن همکاری و هماهنگی با سایر مدیران ذی‌ربط، در پیشبرد اهداف معاونت پژوهشی و فناوری در چارچوب سیاست های تبیین شده بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم ‌سازید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: