سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی جاده ابریشم منصوب شد

1001 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 10 بهمن ماه  1402، دکتر حسن باستانی، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به عنوان سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی جاده ابریشم منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به‌مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/10/30 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه طی نامۀ شمارۀ 4422/600/د، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی جاده ابریشم منصوب میشوید. 
امید است تحت نظر  رئیس محترم دانشکده و با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آن مرکز و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم.  
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: