سرپرست مرکز پروتئین و مسئول راه اندازی مرکز فناوری‌های همگرا (NBICS) منصوب شد

845 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 13 تیرماه   1403، دکتر سیدمحسن دهنوی، استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی را به سمت سرپرست مرکز پروتئین و مسئول راه اندازی مرکز فناوری‌های همگرا (NBICS)  منصوب کرد.


در متن این حکم آمده است:

 نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست مرکز پروتئین و مسئول راه اندازی مرکز فناوری‌های همگرا (NBICS) منصوب می شوید. 
شایسته است با اتکال به خداوند متعال، با جدیت در مسیر برنامۀ توسعه دانشگاه با انضمام مرکز فوق در  دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی به ایفای وظایف محوله مرکز پروتئین و مرکز فناوری های همگرا (NBICS)  اهتمام ورزید. انتظار می رود نهایت تلاش خود را برای ارتقای بهره وری و استفاده حداکثری از امکانات مراکز مذکور در راستای منافع دانشگاه بکار بندید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم. 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: