شب قدر، شب نیایش و شب بارش چشم های خاکیان، بر شما آسمانیان مبارک باد

165 بازدید

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است
تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد
هر دلی از حلقه ای در ذکر یا رب یا رب است 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: