مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی ابقا شد

2392 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 20 شهریورماه 1402، دکتر کاوه بهرامی سامانی،  مدیر  گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  را به مدت دو سال در سمت مذکور ابقا کرد.
در این حکم آمده است:

پیرو حکم شمارۀ 130/1/500/د، نظر به مراتب شایستگی و تعهد جناب عالی و بنا به  پیشنهاد مورخ 1402/06/07 رئیس محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی طی نامۀ شماره 954/710/د، ضمن تشکر از مساعی شما، به موجب این حکم برای یک دورۀ دو ساله از تاریخ اتمام حکم فوق¬الذکر در سمت مدیرگروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکدۀ فوق‌الذکر ابقا می‌شوید.  
    انتظار می رود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و زمینه‌ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.  
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: