معاون آموزشی دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی ابقا شد

1027 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 30 بهمن ماه  1402، دکتر حمیدرضا ملاصالحی ، معاون آموزشی دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی را در سمت معاون آموزشی آن دانشکده ابقا کرد.
در متن این حکم آمده است:
  پیرو حکم شمارۀ 1078/1/130/د، نظر به مراتب شایستگی و تعهد جناب عالی و بنا به  پیشنهاد مورخ 1402/10/11 سرپرست محترم دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی طی نامۀ شمارۀ 1488/920/د، ضمن تشکر از مساعی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم برای یک دورۀ دو ساله از تاریخ اتمام حکم فوق‌الذکر در سمت معاون آموزشی آن دانشکده ابقا می شوید.  
   انتظار می‌رود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: