معاون آموزشی دانشکدۀ مهندسی برق- الکترونیک و مخابرات ابقا شد

2878 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 22 شهریورماه 1402، دکتر عباس پیرهادی معاون آموزشی دانشکدۀ مهندسی برق- الکترونیک و مخابرات   را به مدت دو سال در سمت مذکور ابقا کرد.
در این حکم آمده است:

       پیرو حکم شمارۀ 130/1/1631/د و بنا به  پیشنهاد مورخ 1402/03/23 رئیس محترم دانشکدۀ مهندسی برق- الکترونیک و مخابرات طی نامۀ شمارۀ 800/23843/د، ضمن تشکر از مساعی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم برای یک دورۀ دو ساله از تاریخ اتمام حکم فوق‌الذکر در سمت معاون پژوهشی دانشکدۀ مذکور ابقا می شوید.  
       انتظار می‌رود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: