معاون پژوهشی دانشکدۀ الهیات و ادیان ابقا شد

1050 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 11 بهمن ماه  1402، دکتر ابراهیم نوئی، معاون پژوهشی دانشکدۀ الهیات و ادیان را به مدت 2 سال در سمت مذکور ابقا کرد.


در متن این حکم آمده است:


پیرو حکم شمارۀ 130/1/1224/د، نظر به مراتب شایستگی و تعهد جناب عالی و بنا به  پیشنهاد مورخ 1402/11/03 رئیس محترم دانشکدۀ الهیات و ادیان طی نامۀ شمارۀ 810/536/د، ضمن تشکر از مساعی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم برای یک دورۀ دو ساله از تاریخ اتمام حکم فوق‌الذکر در سمت معاون پژوهشی آن  دانشکده ابقا می شوید.  
     انتظار می‌رود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: