معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکدۀ علوم شناختی و مغز ابقا شد

276 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 9 اسفند ماه  1402، دکتر رضا خسروآبادی، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکدۀ علوم شناختی و مغز را به مدت 2 سال در سمت مذکور ابقا کرد.
در متن این حکم آمده است:

   پیرو حکم شمارۀ 1138/1/130/د ، نظر به مراتب شایستگی و تعهد جناب عالی و بنا به  پیشنهاد مورخ 1402/10/26 رئیس محترم پژوهشکدۀ علوم شناختی و مغز طی نامۀ شمارۀ 482/940/د، ضمن تشکر از مساعی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم برای یک دورۀ دو ساله از تاریخ اتمام حکم فوق‌الذکر در سمت معاون پژوهشی آن پژوهشکده ابقا می شوید.  
     انتظار می‌رود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف پژوهشی پژوهشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: