توسط مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه اجرا شد؛

سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو در استان فارس

1189 بازدید

طرح کشوری ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو در استان فارس به همت مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی اجرا شد.

در ادامه اجرای طرح کشوری ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو توسط مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، 205 نفر از پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در شهرستان لار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.
 در این رویداد که با حضور تعدادی از مقامات استانی افتتاح شد، 6 شغل  شامل مامور نصب و اصلاح لوازم اندازه‌گیری، مامور وصول مطالبات (قطع و وصل)، فن‌ورز تست لوازم اندازه‌گیری‌، فن ورز عملیات و اتفاقات شبکه، فن‌ورز خط گرم و فن‌ورز احداث و بهینه‌سازی شبکه و پست به مدت 3 روز در حوزه‌های دانشی، مهارتی عملی، شخصیت و روان‌شناسی و سنجش جسمانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.
شایان ذکر است، مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی تنها مجری طرح کشوری سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو در کشور است. این طرح با ارزیابی پیمانکاران شهر قم آغاز شده است.

 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: