راه‌اندازی و شروع دوره تخصصی کارورزی و حضور در صنعت (کارحص) با تخصص ترانسفورماتور

15696 بازدید

دوره تخصصی کارورزی و حضور در صنعت (کارحص) با تخصص ترانسفورماتور در دانشکده مهندسی برق کنترل-قدرت دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شد.

در راستای عملیاتی نمودن ماده 17 آیین‌نامه هیئت وزیران با هدف ایجاد فرصت برای دانشجویان برای حضور و ارتباط با صنعت، توانمندسازی، مهارت‌افزایی و مسأله‌یابی منتهی به اشتغال دانش‌بنیان و فناور و در راستای ماموریت دانشگاه شهیدبهشتی با محوریت پردیس فنی مهندسی شهیدعباسپور برای هدایت شغلی، استعدادیابی، کارورزی دانشجویان جهت  ایجاد هسته‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و کارآفرینی از طریق مربی‌گری صنعتی (منتورینگ) و برگزاری دوره‌های مکمل پودمانی در طی دوره تحصیل، اولین دوره کارورزی و حضور در صنعت (کارحص) در زمینه تخصصی ترانسفورماتور برای دانشجویان دانشکده مهندسی برق راه‌اندازی و آغاز شد 
برنامه دوره کارحص ترانسفورماتور دارای ارزشی برابر ۲۳ واحد آموزشی است که از چهار بخش کارآموزی بمدت ۲۴۰ ساعت معادل ۲ واحد؛ کارورزی با حضور در صنعت بمدت ۶۰۰ ساعت معادل ۳ واحد؛ دروس نظری متناسب با تخصص ترانسفورماتور به ارزش ۱۵ واحد و همچنین پروژه پایانی  به ارزش ۳ واحد تشکیل می شود
در این دوره دانشجویان در کنار آموزش دروس نظری تخصصی ترانسفورماتور با حضور فعال در کارخانه ترانسفورماتورسازی ایران ترانسفور و تحت هدایت و آموزش منتورهای صنعتی با فرایند فناوری ترانسفورماتورسازی آشنا خواهند شد. 
دانشجویانی که این دوره می‌گذرانند با کسب گواهی‌نامه دوره قادر خواهند بود که در زمینه های بهره‌برداری، طراحی، تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور بصورت اشتغال‌زا فعالیت و کارآفرینی نمایند. 

 

ماده۱۷ آیین نامه هیات وزیران- به‌منظور افزایش سهم اشتغال دانش‌بنیان و فناور صنعت آب و برق از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، وزارت مکلف است با در اختیار قرار دادن فرصت‌های حضور و ارتباط با صنعت، زمینه توانمندسازی، مهارت‌افزایی و مسأله یابی منتهی به اشتغال دانش بنیان و فناور را فراهم نماید. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت و در چهارچوب برنامه مشترک با محوریت پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و سایر ظرفیت های موجود اقدام نماید. هدایت شغلی، استعدادیابی، کارورزی، شبکه سازی، ایجاد هسته های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و کارآفرینی از طریق مربی‌گری صنعتی (منتورینگ) و برگزاری دوره‌های مکمل پودمانی در طی دوره تحصیل، در قالب فعالیت سکو(پلتفرمی)، از طریق این دانشگاه پیگیری می‌شود. این دانشگاه  باید در تعامل با کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، امکان پذیرش کلیه دانشجویان در حال تحصیل را به صورت فرصت برابر در کل کشور فراهم نماید.

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: