با هدف توانمند سازی و مهارت افزایی دانشجویان صورت می گیرد؛

گسترش همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و وزارت نیرو

2711 بازدید

جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل و قدرت) دانشگاه شهید بهشتی از امکانات آموزشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بازدید کردند.

این بازدید در راستای اجرایی نموده ماده 17 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان، فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق مصوب هیات وزیران  و با هدف توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان صورت گرفت.

در این بازدید که مدیر کل و معاونان دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو، مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل و قدرت) و رئیس اداره هماهنگی و ارتباط با صنعت مرکز آموزشهای تخصصی حضور داشتند بر اجرای سبد آموزشی شبکه‌های توزیع برق که توسط همکاران دانشکده برق تهیه شده  توافقاتی صورت گرفت.

در این طرح دانشجویان علاقه‌مند بخشی از واحدهای درسی خود را در قالب مهارت‌آموزی در سایت آموزشی و شبکه توزیع نیروی برق شهر سپری خواهند نمود.

شایان ذکر است،  12 سبد تخصصی برای مهارت آموزی دانشجویان با محوریت مرکز آموزشهای تخصصی و همکاری دانشکده‌های مهندسی برق (کنترل و قدرت)، مکانیک و انرژی و عمران آب و محیط زیست طراحی و به وزارت نیرو پیشنهاد شده است.

 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: