نشست مشترک معاون آموزشی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان برگزار شد

2140 بازدید


نشست مشترک معاون آموزشی دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان برگزار شد.
 
دکتر عباس سعیدی، معاون آموزشی؛ دکتر مهدی جهان‌فر، مدیر خدمات آموزشی و دکتر امید نوری، مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی با حضور در دانشکده الهیات و ادیان با شورای مدیران و اعضای هیئت علمی این دانشکده دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
بررسی روندهای آموزشی و حرکت در مسیر طرح تحول دانشگاه، محور اصلی مباحث مطرح شده در جلسه مذکور بود.

 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: