سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی فراورده‌های زنبور عسل منصوب شد

369 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 14 اسفند ماه  1402، دکتر احمدرضا محرابیان ، دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی را به سمت سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی فراورده‌های زنبور عسل منصوب کرد.

نظر به‌مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/12/09 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه طی نامۀ شمارۀ 5278/600/د، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی فراورده‌های زنبور عسل منصوب می شوید. 
امید است تحت نظر رئیس محترم دانشکده و با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آن مرکز و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم.  
 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: