فراخوان دوره‌های فنی تخصصی "Advanced Arc Gis"

8841 بازدید

مرکز آموزش های تخصصی دوره‌های فنی تخصصی "Advanced Arc Gis" را برگزار می‌کند.

این دوره آموزشی از 6 تا 27 خرداد 1402  توسط دکتر محمودی برگزار می‌شود.

دوره مذکور به صورت حضوری در مرکز آموزش‌های تخصصی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی واقع در حکیمیه تهران  برگزار خواهد شد.

شرکت در دوره برای عموم آزاد است و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی شامل تخفیف ویژه می‌شوند.

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: