توسط مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه اجرا شد؛

ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان کازرون

3625 بازدید

ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان کازرون از سوی مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی اجرا شد.

 

در ادامه اجرای طرح ملی فرآیند ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو توسط مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، 271 نفر از پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به مرکزیت کازرون مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.

 در این رویداد که با حضور تعدادی از مقامات استانی و شهرستان افتتاح شد ، مشاغل 7 گانه سیمبانان اتفاقات و عملیات ، بهینه سازی شبکه و پست ، خط گرم و تعمیرات پست و مامورین تست و نصب لوازم اندازه گیری و مامور قطع و وصل دیماندی و غیر دیماندی  طی 3 روز در حوزه‌های دانشی، مهارتی عملی، شخصیت و روان‌شناسی و سنجش جسمانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.

لازم به توضیح است، مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی اولین و تنها سازمانی است که تاکنون این طرح را در کشور انجام داده است

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: