با حکم رئیس جمهور،

دکتر مبرقعی به عضویت شورای عالی محیط زیست منصوب شد

9505 بازدید

دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، طی حکمی دکتر نغمه مبرقعی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی را به عنوان عضو شورای عالی محیط زیست منصوب کرد.

از اعضای شورای عالی محیط زیست می توان به وزرای صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بهداشت و درمان، اقتصاد و دارایی، كشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و ۴ نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح اشاره کرد كه انتخاب این اعضا به پیشنهاد رئیس سازمان محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت ۳سال است.

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: