افزایش سطح همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و پالایشگاه تهران

1981 بازدید

در بازدیدی که مدیران پالایشگاه تهران از پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور داشتند، راه‌های گسترش همکاری‌های آموزشی و پژو هشی مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که به ابتکار مرکز آموزش‌های تخصصی صورت گرفت، مقرر شد علاوه بر برگزاری چند دوره آموزشی منتخب، بازدیدها و جلسه‌های تخصصی توسط کارشناسان دوطرف ادامه یابد.

شایان ذکر است اخیرا مرکز آموزش‌های تخصصی به عنوان مجری آزمون استخدامی پالایشگاه تهران انتخاب شده است.

​​​​​​​

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: