با هدف آشنایی دانشمندان جوان روسی با مسائل مختلف داخلی و خارجی،

دوره دانش افزایی "ایران شناسی" برای استادان جوان روسی برگزار شد

3703 بازدید

دوره دانش افزایی "ایران شناسی" برای جمعی از استادان جوان دانشگاه علم و صنعت اوفا روسیه، توسط استادان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

هیأتی از اساتید جوان دانشگاه علم و صنعت اوفا (جمهوری  باشکرتستان روسیه) از 6 تا 19 خرداد 1403 در دوره دانش‌افزایی دانشگاه شهید بهشتی شرکت کردند. این دوره بر اساس توافقنامه میان دو دانشگاه برگزار شد.

هیأت روسی متشکل از  پنج نفر از استادان رشته‌های تاریخ، سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی در کارگاه "ایران شناسی" بودند که در دوره دانش افزایی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به سه زبان انگلیسی، روسی و فارسی شرکت کردند و در چهارچوب کارگاه‌ها، نشست‌ها و دیدارهای تخصصی با استادان، دانشجویان و انجمن عملی دانشکده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

براین اساس کارگاه "اقتصاد سیاسی ایران" توسط دکتر ایزدخواستی؛ کارگاه "مبانی و جهت گیری های سیاست خارجی ایران" توسطه دکتر حاج یوسفی؛ کارگاه "جریان های اسلامی در خاورمیانه" توسط دکتر خراسانی؛ کارگاه "سیاست و حکومت در ایران" و "روابط ایران و روسیه" توسط دکتر نوری؛ کارگاه "زن و سیاست در ایران" توسط دکتر کیخا، کارگاه "روابط ایران و امریکا" توسط دکتر مسعودی؛ کارگاه "مذهب و سیاست در ایران" توسط دکتر حسینی زاده و کارگاه "روابط ایران و چین" توسط دکتر شریعتی نیا ارائه شد.

هدف از برگزاری این کارگاه‌ها و نشست های تخصصی آشنایی دانشمندان جوان روسی با مسائل مختلف داخلی و خارجی ایران بود که در قالب کارگاه "ایران شناسی" ارائه شد. در این کارگاه علاوه بر تلاش برای ارائه واقعیت های مسائل ایران، سعی بر این بود ضمن آسیب شناسی روابط ایران و روسیه، فضاهای جدید همکاری میان دو کشور شناسایی و برجسته شود.

 

 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: