به همت مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی؛

طرح کشوری ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو در استان فارس

1815 بازدید

طرح کشوری ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو به همت مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس (ناحیه فسا) اجرا شد.

 

در ادامه اجرای طرح کشوری ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو توسط مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی ،320 نفر از پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در شهرستان فسا مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.

 در این رویداد که با حضور تعدادی از مقامات شهرستان فسا افتتاح شد،  9 شغل  فن‌ورز عملیات و اتفاقات شبکه، مامور نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی، مامور نصب و اصلاح لوازم اندازه‌گیری غیردیماندی، مامور تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری غیردیماندی، مامور تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری دیماندی، مامور وصول مطالبات دیماندی، فن‌ورز خط گرم، فن ورز احداث و بهینه سازی شبکه و پست و فن ورز تعمیرات (شبکه و پست) به مدت 3 روز در حوزه‌های دانشی، مهارتی عملی، شخصیت و روان‌شناسی و سنجش جسمانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.

شایان ذکر است، مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی اولین مرکز صلاحیت‌دار از سوی وزات نیرو است که طرح کشوری ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران را آغاز کرده است.

 

خبرمرتبط:

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: