قابل توجه پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی 1400

25391 بازدید

 

ضمن عرض تبریک صمیمانه به مناسبت قبولی در دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان شاهد و ایثارگر برای تشکیل پرونده ایثارگری و برخورداری از تسهیلات آموزشی و رفاهی باید فرم مشخصات فردی، فرم طرح پشتیبان و مدرک ایثارگری خود را حداکثر تا روز چهارشنبه 14 مهر 1400به آدرس ایمیل  shahed83@sbu.ac.ir​​​​​​​  ارسال نمایند.

 

مشمولین: همسر شهید ، فرزند شهید، فرزند شهیده ، جانبازان 25% به بالا، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان

 


1-  فرم مشخصات فردی 
2-  فرم طـــــرح پشتیبـان

​​​​​​​

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: