گالری تصاویر از هفدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت به میزبانی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

898 بازدید
میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: